Spelregler Q-Bust

Spelfät

Q-Bust       spelfät

Spelets mål

 • Samla poäng och fullgör så många uppdrag som möjligt.
 • Ett uppdrag är fullgjort när du lyckats sätta samman alla avbildade kubkombinationer.
 • Vid varje fullgjord kombination aktualiseras uppdraget.
 • Du har 5 minutet på dig.

Uppdrag

På varje nivå måste du fullgöra ett uppdrag.

Q-Bust       uppdrag

Du ser uppdraget till höger om spelfältet.
I det här uppdragsfältet ser du

 • hur många kuber i skilda färger du fortfarande måste sätta samman. En kombination uppstår då du sätter samman tre kuber av samma färg till en rad eller runt ett hörn.
 • hur många stjärnkuber du fortfarande måste få bort. Stjärnkuber får du bort genom att skapa en kombination som innehåller en stjärnkub.

Så snart alla efterfrågade kombinationer och stjärnkuber rensats bort kommer du till nästa nivå.

Svårighetsgraden stiger för varje nivå

För varje kombination får du poäng.

Spelform

Att placera kuber känner du redan till från tetris.
Men låt dig inte luras. I Q-Bust gäller det att bli kombinationsexpert i den tredje dimensionen.

Så här går det till:

 • Spelfätet är kvadratiskt och har sju rader, varje med sju rutor att placera kuberna på.
 • Du kan alltid skjuta in kuberna på spelplanen från två sidor.
 • Varje kub glider på spelplanen tills den stöter in i en annan kub. Träffar kuben en ensam kub förskjuts kuben ett steg.
 • Spelet är automatiskt över när den aktuella kuben inte kan placeras in någonstans på fältet.

Vrida spelfältet

Q-Bust       vrida spelfältet

Med den här knappen kan du vrida spelfältet ett kvarts varv åt gången. Den finns nere till höger under spelfältet.

Normal kub

Q-Bust       normal kub

Det finns kuber i blått, grönt, rött och lila.

Grå kub

Q-Bust       grå kub

Gråa kuber är fast placerade och kan inte flyttas. En grå kub är ingen färgkub.

Eldkub

Q-Bust       eldkub

Med den här kan du bränna bort alla flyttbara kuber. Eldkuben är till god hjälp när spelfältet redan är mycket fullt och du knappt kan placera in några fler kuber.

Färgväxlande kub

Q-Bust       Ffauml;rgväxlande kub

Den här kuben kan ändra färgen på en annan kub.

Exempel på hur du kan nyttja den:
En röd färgväxlande kub ändrar färgen på en annan kub till röd när kuberna stöts ihop. Detta fungerar dock bara när färgkuben ligger fri.

Kub med stjärnor

Q-Bust       kub med stjärnor

Tar du bort en stjärkub får du 25 poäng extra, så snart du nå nästa nivå. Håll koll på hur många stjärnkuber du måste få bort i respektive färg för att klara uppdraget. Du har bara så många stjärnkuber till din förfogan som finns på spelfältet vid spelstart.

Poängfördelning

Förutom de poäng du får för genomförda uppdrag, ges poäng för alla andra kombinationer du sätter samman.

 • Q-Bust           poängfördelning

  Antal poäng beror på längden av kubkedjan samt vilken nivå du befinner dig på. Poängen per kombination räknas på följande sätt:

  Kubantal² x nivånummer

  Exempel:
  Den längsta kombinationen på fem kuber på nivå 2 belönas med 50 poäng. På nivå 5 stiger svårighetsgraden och därför får du här 125 poäng.

 • Q-Bust           bonuspoäng

  Kommer du till nästa nivå får du bonuspoäng . De ges beroende på hur du spelar. Bonusen beräknas på följande sätt:

  5 x nivånummer x antal kuber i den längsta kombinationen

  Exempel:
  Om du på nivå tre lyckas sätta ihop en kombination av fem kuber får du en bonus på 75 poäng. För varje

  stjärnkub får du 25 extra poäng .

  Försöker du skjuta in en kub där det inte är möjligt, dras 5 poäng av.

Strategi och kombinationer efterfrågas,
lycka till med att sätta sammman kubserierna!