Hjälp-Översikt

Frågor om tekniska systemkrav

 1. Vilken webbläsare är att föredra för att använda GameDuell på bästa sätt?
 2. Hur laddar jag ner Macromedia Flash Player?
 3. Hur aktiverar jag Javascript element?
 4. Vilken säkerhetsnivå skall vara inställd?
 5. Vad är problemet med min firewall?
 1. Vilken webbläsare är att föredra för att använda GameDuell på bästa sätt?

  GameDuell är optimerad för Firefox och Google Chrome. I princip är det dock möjligt att köra GameDuell med alla gängse webbläsare (browsers). I enstaka fall kan det dock leda till problem med att öppna sidorna korrekt.

 2. Hur laddar jag ner Macromedia Flash Player?

  För att kunna spela hos GameDuell behöver du ha den senaste Macromedia Flash Player installerad. Du kan ladda ner den här.

 3. Hur aktiverar jag Javascript element?

  För att kunna spela hos GameDuell måste elementen för Javascript vara aktiverade. Du kontrollerar detta och gör inställningarna på följande sätt:

  Internet Explorer

  • Klicka i webbläsarens meny på "Verktyg".
  • Välj "Internetalternativ".
  • Klicka på "Säkerhet".
  • Under "Java" måste "Aktivera Java" vara inställt.

  Mozilla Firefox

  • Klicka på "Verktyg" uppe i menyraden.
  • Välj "Inställningar".
  • Klicka därefter på "Innehåll".
  • Alternativet "Aktivera JavaScript" måste vara ikryssat.

  Google Chrome

  • Klicka på ikonen "Verktyg"
  • Välj "Inställningar"
  • Klicka på "Visa avancerade inställningar"
  • Klicka på knappen "Innehållsinställningar"
  • Välj "Tillåt JavaScript på alla siter" (rekommenderas)
  • Klicka på "OK"
 4. Vilken säkerhetsnivå skall vara inställd?

  För att kunna spela hos GameDuell måste säkerhetsnivån för din Internet Explorer vara inställd på mellan eller lägre. Du kontrollerar detta och gör inställningarna på följande sätt:

  • Klicka i webbläsarens meny på "Verktyg".
  • Välj "Internetalternativ".
  • Klicka på "Säkerhet".
  • Ställ in säkerhetsnivån för internet på "mellan" eller lägre.
 5. Vad är problemet med min firewall?

  Blockeras www.gameduell.se av din firewall bör du kontrollera inställningarna för denna och tillåta åtkomsten av www.gameduell.se. Om du inte själv kommer åt inställningarna vänder du dig till din systemadministratör.