Integritetspolicy

GameDuell om dataintegritet

Vi på GameDuell tar dataintegritet på allvar och har respekt för din privatsfär. I denna översikt informerar vi om vilka personuppgifter vi sparar och hur vi bearbetar dessa. En utförligare beskrivning finns i vår integritetspolicy.

Vad är det för uppgifter vi sparar?

 • För att kunna erbjuda våra tjänster på webbsidan sparar vi följande information:

  Spelarnamn, mejladress, IP-adress samt inloggning, om inloggningen lyckades.

  Vi sparar dessa uppgifter inom ramarna för gällande juridiska bestämmelser och bearbetar dem för ömsesidigt kontraktsuppfyllande.

  Om vi skulle vilja använda dina personliga uppgifter för andra ändamål utan att ha lagligt tillstånd för dessa, ber vi om ditt samtycke på förhand.

 • Kakor och optimering av webbsidor

  För att kunna erbjuda våra tjänster på bästa sätt använder vi oss av kakor och spårningstjänster, för att kunna skapa användarprofiler anonymt eller under pseudonym.

  Utvärderingen går till så att man inte kan spåra den tillbaka till dig som användare. Denna data sparas nur temporärt fram tills utvärderingen. Därefter raderas den permanent.

  Du kan när som helst motsäga dig skapandet av en användarprofil.

  Dessutom kan du ställa in din browser så att inga kakor sparas alternativt att de raderas när du loggar ut från nätet.

Hur sparar vi uppgifterna?

Uppgifterna sparas automatiskt när du besöker webbsidan eller använder dig av våra tjänster, antingen genom att du anger dem eller via kakor och pixlar.

Vad använder vi dina uppgifter till?

 • För att kunna tillhandahålla webbsidan och uppfylla utlovade prestationer.
 • För att kunna administrera ditt kontrakt och ditt spelarkonto.
 • För att ta fram pseudonyma användarprofiler med målet att förbättra och göra reklam för våra tjänster samt bearbeta kundförfrågningar - så länge du inte motsätter dig detta.
 • För att åtgärda problem och identifiera missbruk.

Lämnas mina uppgifter ut till tredje person?

När vi är skyldiga att enligt lag lämna ut dina uppgifter till statliga myndigheter så gör vi det.

Hur skyddas mina uppgifter?

Dina uppgifter skyddas elektroniskt, tekniskt, enligt kontrakt samt administrativt mot varje tänkbart missbruk och tänkbar förlust. Vi använder oss av olika säkerhetstekniker för att skydda dina uppgifter mot obefogat angrepp (t.ex. SSL-kryptering, kryptografiskt förfarande).

När raderas mina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge det behövs för att uppfylla ovannämnda ändamål eller tills du motsäger dig detta. Därefter raderas eller spärras uppgifterna, så länge det inte finns några juridiska skäl eller berättigade intressen att behålla dem.

Vad har jag för rättigheter?

Du har alltid rätt till kostnadsfri information om vilka uppgifter som sparats. Du har också rätt att motsäga dig att uppgifterna sparas samt att få uppgifter raderade eller spärrade.

Om du vill ha mer information om detta eller aktivera din rätt att motsäga dig att uppgifterna sparas, ber vi dig vända dig till: integritetspolicy@gameduell.se.

Du har också rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet.

Kontakt

För övriga frågor står en kontaktperson hos GameDuell till förfogande. Om du vill ta kontakt ber vi dig skicka ett mejl till integritetspolicy@gameduell.se eller vända dig direkt till ansvarig för dataskydd:

Berit Schubert

DataSolution Thurmann GbR
Dataskydd och Compliance

Telefon: +49 (0) 3378 - 205729
Telefax: +49 (0) 3378 - 205728
E-post: b.schubert@datasolution-thurmann.de
Hemsida: www.datasolution-thurmann.deUtförlig dataskyddsförklaring

1. Vad är det för uppgifter som sparas och vad används dem till?

På vår webbsida och i våra appar sparar vi personliga uppgifter för att kunna erbjuda dig bästa möjliga tjänst. Personlig uppgifter är information om dig, som gör att du kan identifieras. Följande uppgifter sparas hos oss:

Spelarnamn, e-postadress, IP-adress samt login, om inloggningen lyckades.

Vi sparar dessa uppgifter inom lagliga ramar och bearbetar dem för att kunna uppfylla vår del av avtalet.

Interaktioner - Varje gång du interagerar med vår tjänst sparas detaljer kring denna interaktion.

Kommunikation - Vi förbehåller oss rätten att spara kommunikation som skickas till oss, inklusive fax, post och mejl. Vi kan också spara kommunikation som t.ex. mejl från kundtjänst till dig. Denna data raderas efter en bestämd tidsperiod.

Mobilt användar-ID är siffror, som automatiskt anvisas din plattform och som, ifall de kopplas samman med annan individuellt identifierbar information, kan betraktas som personlig information. Din information kring mobilt igenkännande för användning används bara för våra interna behov (spårning och marknadsföring).

Användandet av kakor

Kakor är små textfiler, som lagras på din dator. För att vi ska kunna erbjuda en sån bra tjänst som möjligt på vår webbsida och i våra appar måste din browser acceptera kakor, eftersom dessa är nödvändiga för att förvalta webbsidan och upprätthålla säkerheten.

Vi använder inga kakor för att samla individuellt identifierbar information eller för att samla icke-individuellt identifierbar information, som kombineras med ett personligt kännetecken.

Temporära kakor: Det är kakor, som bara lagras under tiden du sitter vid datorn och som behövs för transaktioner (t.ex. för att genomföra ett köp). De innehåller endast ett transaktions-id.

Permanenta kakor: Dessa behövs för att känna igen besökare på vår webbsida och lagras för framtida besök.

Du kan ställa in din browser så att dessa kakor till en början inte alls sparas alternativt raderas när du loggat ut. Vänligen tänk på att du med denna inställning inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbsida.

Webbsideanalys

Google Analytics

Vi använder för vår webbsideanalys tjänsten ”Google Analytics“ från Google Inc. (”Google“). Denna tjänst använder sig av kakor. Den information om ditt besök på webbsidan som tagits fram med hjälp av kakor förs över till en av Googles servrar i USA och sparas där.

Anonymisering: Vi vill göra dig uppmärksam på att vår Google Analytics byggts ut med koden ”gat._anonymizeIp();” på vår webbsida, för att kunna garantera en anonymiserad kartläggning av IP-adresser (s.k. IP-maskering).

På vårt uppdrag använder Google sig av denna information för att kunna utvärdera ditt användande av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidan och för att kunna visa prov på tjänster som används i anslutning med webbsidan.

De IP-adresser som förmedlats från din browser inom ramen för Google Analytics kombineras inte med annan data från Google. Du kan förhindra att kakor sparas genom en inställning i din browsers mjukvara. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du i detta fall inte kan utnyttja våra tjänster fullt ut.

Närmare information om detta hittar du på denna webbsida från Google alternativt under allmän information om Google Analytics och dataskydd.

Opt out: Du kan dessutom förhindra att Google kartlägger informationen som fåtts fram genom kakor och ditt användande av webbsidan (inklusive din IP-adress) samt att Google bearbetar denna data genom att ladda ner och installera browser-plugins via följande länk link.

Användarundersökningar/feedback

Survey Monkey

För användarundersökningar använder vi oss av tjänsten som tillhandahålls av Survey Monkey, Europe UC 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland.

Deras integritetspolicy hittar du här hier.

Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje person.

Det är frivilligt att delta i användarundersökningar. Om de skulle innebära att personlig information lämnas ut, informerar vi dig om detta på förhand.

2. Var bearbetas uppgifterna?

I de flesta fall bearbetas uppgifterna i Tyskland. Genom användandet av olika tjänsteleverantörer kan bearbetningen också ske på annan plats inom EU samt utanför Europa. Om detta är fallet skyddas du av olika juridiska överenskommelser och garantier som gör att dina uppgifter bearbetas inom lagliga ramar.

3. Lämnas uppgifterna ut till tredje person?

I vissa fall är vi förpliktigade enligt lag att lämna ut uppgifter till en myndighet.

Därutöver lämnar vi inte ut uppgifter till tredje person, om du inte skulle ha godkänt detta. För att kunna erbjuda dig en optimal tjänst använder vi oss bland annat av vissa tjänsteleverantörer, som jobbar åt oss. Om detta är fallet har motsvarande överenskommelser gjorts med tjänsteleverantörerna.

4. Hur skyddas mina uppgifter?

Dina uppgifter skyddas elektroniskt, tekniskt, enligt kontrakt samt administrativt mot varje tänkbart missbruk och tänkbar förlust. Vi använder oss av olika säkerhetstekniker för att skydda dina uppgifter mot obefogat angrepp (t.ex. SSL-kryptering, kryptografis förfarande) från tredje person.

Du använder dig av våra tjänster genom att väja ett pseudonymiserat spelarnamn.

5. När raderas mina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge det behövs för att uppfylla ovannämnda ändamål eller tills du motsäger dig detta. Därefter raderas eller spärras uppgifterna, så länge det inte finns några juridiska skäl eller berättigade intressen att behålla dem. Ett berättigat intresse är t.ex. iscensättande, utövande eller försvarande av rättsanspråk respektive för att undvika bedrägeri, alltså för att skydda dig.

För utvärderingar och statistiska skäl används uppgifterna i anonymiserad form.

6. Vad har jag för rättigheter?

Du har alltid rätt till kostnadsfri information om vilka uppgifter som sparats. Du har också rätt att motsäga dig att uppgifter sparas samt att få dem raderade eller spärrade. Om du vill ha mer information om detta eller aktivera din rätt att motsäga dig att uppgifter sparas, ber vi dig vända dig till: integritetspolicy@gameduell.se. Du har också rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet.

7. Skydd av minderåriga

Vår tjänst riktar sig till myndiga användare. Vi har inget innehåll som riktar sig till barn eller ungdomar. Därför samlar vi medvetet inte heller in personuppgifter från barn under 13 år. Vi vill dock göra barn under 13 år uppmärksamma på att de om de besöker vår sida inte lämnar ut personliga uppgifter. Om vi får vetskap om att ett barn under 13 år har lämnat ut personliga uppgifter till oss, kommer vi radera dessa uppgifter, såvida det är tekniskt möjligt.

8. Ändringar kring dataskyddet

När du använder dig av våra tjänster godkänner du vår dataskyddsförklaring. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vårt dataskydd när som helst, att aktualisera eller komplettera det. Varje bearbetad förklaring gäller bara för personuppgifter, som uppstått eller ändrats efter det att den bearbetade förklaringen trätt i kraft.

9. Kontakt

Detta upprätthållande av det egna åtagandet av dataskyddet kontrolleras löpande av oss. Vi tar förpliktelsen för att upprätthålla dataskyddet på allvar. För vidare frågor står vår kontaktperson till förfogande. Vänligen skicka ett mejl till integritetspolicy@gameduell.se eller kontakta vår dataskyddsansvariga direkt:

Berit Schubert

DataSolution Thurmann GbR
Dataskydd och Compliance

Telefon: +49 (0) 3378 - 205729
Telefax: +49 (0) 3378 - 205728
E-pot: b.schubert@datasolution-thurmann.de
Hemsida: www.datasolution-thurmann.de