Integritetspolicy

GameDuells integritetspolicy

GameDuell tar skydd av personuppgifter på största allvar och respekterar Din rätt till konfidentialitet.

1. Skydd av Personuppgifter

Vi följer kraven på skydd av personuppgifter enligt den tyska lagen om dataskydd vid teletjänster (TMG). TMG reglerar insamlandet, behandlingen och nyttjandet av personuppgifter hos leverantörer av teletjänster.

I enlighet med bestämmelserna i TDDSG får vi endast samla in, behandla och nyttja personuppgifter i den utsträckning lagen tillåter, då vi har Ditt samtycke, eller för att upprätta ett kontraktsförhållande och det är nödvändigt för fakturering. Regelmässigt nyttjande av Dina personuppgifter sker endast för att verkställa och fakturera de av oss erbjudna teletjänsterna.

I det fall att vi skulle vilja behandla eller nyttja Dina personuppgifter för andra ändamål utan stöd i lag, inhämtar vi först Ditt samtycke. Ett sådant samtycke kan även ges elektroniskt. Vi kommer att göra Dig uppmärksam på denna möjlighet inom ramen av våra tjänster. Har Du gett Ditt samtycke kan Du när som helst återkalla detta för framtida nyttjande. För att återkalla Ditt samtycke, vänligen skicka ett e-postmeddelande till terms@gameduell.com.

Har Du registrerat Dig hos GameDuell via en mediapartner frågar vi Dig regelbundet om Ditt samtycke för att tillåta oss vidarebefordra Dina personuppgifter till den vederbörande partnern för fakturerings- och reklamändamål. Om Du vill återkalla Ditt samtycke, vänligen skicka ett e-postmeddelande till terms@gameduell.com.

2. Cookies och Analysmetoder

För att kunna erbjuda Dig bästa möjliga service använder vi oss av cookies och andra tekniker för att utvärdera användarmönster. Detta görs anonymt och utan möjlighet att kunna härleda insamlad information tillbaka till Dig som enskild användare. Insamlad data analyseras och används för att optimera våra tjänster. Lagringen är endast temporär tills dess att en anonym analys är fullgjord. Därefter raderas all insamlad data permanent.

För att kunna erbjuda våra tjänster så att de uppfyller användarbehovet tillåts vi, så länge Du inte återkallar Ditt samtycke, använda Dina nyttjandedata till förmån för reklam, marknadsundersökning och för att skapa pseudonymbaserade användarprofiler.

Om Du inte vill att Dina nyttjandedata skall användas för dessa ändamål, vänligen skicka ett e-postmeddelande till terms@gameduell.com.

3. Säkerhetsstandards

Vi respektive våra partnerföretag använder säkerhetstekniker och -metoder (t.ex. SSL-kryptering, kodning) enligt senaste teknologi för att Du skall kunna nyttja våra tjänster säkert utan att tredje man får obehörig tillgång till och felaktigt kan använda Ditt spelarkonto.

I det fall att Du vidarebefordras till en annan, utomstående tjänsteleverantör kommer vi att informera Dig om detta.

Du kan nyttja våra tjänster genom att använda ett pseudonymbaserat användarnamn. Ifall Din IP-adress kan användas för att identifiera Dig kan Du vidta vidare åtgärder för att säkra din anonymitet.

4. Övriga Upplysningar

Skulle Du ha frågor rörande Dina personuppgifter ger vi Dig gärna mer detaljerad information härom. Om Du skulle vilja veta exakt vilka personuppgifter vi har sparade över Dig, ber vi Dig kontakta vår kundservice. Du kommer att få ett detaljerat svar inom rimlig tid.

5. Information över datatyper och deras användning

Nedan följer en kort överblick över olika typer av data vi lagrar och hur vi behandlar dessa.

5.1. Beståndsdata

Beståndsdata, dvs. uppgifter Du lämnar till oss så att ett avtalsförhållande uppstår (kontraktsdata) får vi utan vidare samtycke samla in, behandla och nyttja. All annan behandling av data är tillåten endast i enlighet med vad som stadgas i § 28 i lag om dataskydd för förbundsrepubliken Tyskland (BDSG) eller då Du har gett Ditt samtycke härtill.

5.2. Nyttjandedata

Vi har rätt att samla in, behandla och nyttja Dina nyttjandedata utan att först be om Ditt samtycke härtill då det är nödvändigt för utförandet av våra tjänster eller för fakturering.

För att kunna erbjuda våra tjänster så att de uppfyller användarbehovet tillåts vi, så länge Du inte återkallar Ditt samtycke, använda Dina nyttjandedata till förmån för reklam, marknadsundersökning och för att skapa pseudonymbaserade användarprofiler.

Om Du inte vill att Dina nyttjandedata skall användas för dessa ändamål, vänligen skicka ett e-postmeddelande till terms@gameduell.com.

5.3. Faktureringsdata

Vi har laglig rätt att behandla respektive överlåta Dina nyttjandedata till tillförlitlig partner till avtalets slut och härefter då det är nödvändigt för fakturering.

5.4. Tekniska skyddsåtgärder

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder enligt senaste teknologi för att garantera att personuppgifter vi har sparade över Dig hålls konfidentiella.

5.5. Behandling av data av tredje man

Vid kontraktsförhållande med tredje man (t.ex. datacentral, clearing house) som kommer behandla Dina personuppgifter, kontrakterar vi speciellt utvalda och renommérade företag som liksom oss är förpliktade att följa regelverket om dataskydd. Under dessa omständigheter inskränks den överförda datan till ett nödvändigt minimum. Vi vidarebefordrar kreditkorts- och annan betalningsinformation för bearbetning till en betalningspartner endast inom ramen av uppdraget vi kontrakterat partnern för.

Vi kontrollerar löpande att vår skyldighet till dataskydd upprätthålls. Vi tar våran skyldighet att följa dataskyddsregleringen på största allvar.

6. Frågor om dataskydd

Vi hoppas att vi har lyckats informera Dig till fullo om hur vi använder Dina personliga data. Har Du frågor står våran "in-house" expert redo att ge Dig svar och mer info härom. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till terms@gameduell.com.

Upprättat den 2013-07-04
GameDuell GmbH, Berlin