Information om ångerrätt

Start information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar annullera detta avtal utan att ange någon orsak.

Ångerrätten gäller fjorton dagar från det datum avtal tecknas.

För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss, GameDuell Gmbh, Taubenstrasse 24-25, D-10117 Berlin, Tyskland fax: 030-2887 68 299, mejl: villkor@gameduell.se, genom en tydlig förklaring (t.ex. genom brev via posten, fax eller mejl) att du vill annullera detta avtal. Du kan använda dig av bifogat förslag på annulleringsformulär vilket dock inte är ett krav.

För att tillvarata ångerrätten räcker det att du meddelar oss ditt beslut att annullera avtalet innan fristen har gått ut.

Följande händer när du annullerar avtalet

Om du annullerar detta avtal så ska vi genast, men senast fjorton dagar efter det att vi har mottagit din annullering, återbetala alla betalningar som vi erhållit av dig inklusive leveranskostnaderna. (Undantag dock för de extra kostnader som uppkommit då du har valt annat transportsätt än det av oss, som standard, erbjudna förmånligaste transportsättet.)

Vid denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du har använt vid den ursprungliga transaktionen såvida vi inte uttryckligen kommit överens om något annat. Vi debiterar aldrig någon avgift för denna återbetalning.

Om du under ångerfristen har begärt att tjänsten ska träda i kraft, så måste du ersätta oss med ett lämpligt belopp beroende på den del av tjänsten som du har utnyttjat fram till dess du underrättar oss om att du vill annullera avtalet. Ersättningen beräknas i förhållande till det förutsedda, avtalade tjänsteomfånget.

Slut information om ångerrätt.

Förslag – Annulleringsformulär

(Om du önskar annullera detta avtal, ber vi dig fylla i detta formulär och returnera det till oss.)

Till GameDuell Gmbh, Taubenstrasse 24-25, D-10117 Berlin, Tyskland fax: 030-2887 68 299, mejl: villkor@gameduell.se

Härmed annullerar jag/vi det av mig/oss tecknade avtalet gällande köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)

Beställd den (*)/mottagen den (*)

Kunden/kundernas namn

Kunden/kundernas adress

Datum, kunden/kundernas underskrift (enbart vid meddelande på papper)

(*)stryk det som inte är tillämpbart