Hjälp-Översikt

Lösbarhet

  1. Går alla spel att lösa resp. klara fullt ut?
  1. Går alla spel att lösa resp. klara fullt ut?

    I MahJongg, Solitaire och Combina är det så upplagt att det alltid är möjligt att klara spelet fullt ut. En lösbarhetsgaranti ges dock inte. Eftersom alla duelldeltagare ges identiska startförutsättningar spelar det för utgången av spelet ingen roll om spelet går att lösa eller ej. Din motståndare kan hur som helst inte komma längre än dig.