Hjälp-Översikt

Frågor om penningtyper

 1. Vad är GameDuell kronor (Gkr)?
 2. Vad är en gratisbonus?
 3. Hur skiljer sig de olika penningtyperna från varandra?
 1. Vad är GameDuell kronor (Gkr)?

  GameDuell kronor (Gkr) är GameDuells valuta.

  a) Gkr spelpengar:
  För att kunna testa GameDuell får du spelpengar utan riktigt penningvärde gratis.

  b) Gkr riktiga pengar:
  När du registrerat dig som Vinstspelare och gjort en insättning fär att kunna tävla om riktiga pengar erhåller du Gkr med penningvärde.

  Som Vinstspelare erhåller du GameDuell kronor (Gkr) för dina insättningar gjorda i SEK. Vi är en världsomfattande plattform och för att förhindra alla möjligheter att nyttja valutakursdifferenser konverteras ditt belopp enligt gällande euroväxelkurs dagen för transaktionen. Du kan när som helst växla tillbaka ditt kontosaldo i Gkr till SEK enligt gällande euroväxelkurs den dag du gär uttaget.

 2. Vad är en gratisbonus?

  Gratisbonus är Gkr du kan vinna och som sätts in på ditt spelarkonto av olika orsaker när du är Vinstspelare, t.ex. vid registrering som Vinstspelare, i pr-syfte eller som specialpriser. Gratisbonus kan inte lyftas från kontot utan kan användas för att delta i penningdueller och turneringar.

 3. Hur skiljer sig de olika penningtyperna från varandra?

  Den huvudsakliga skillnaden är att endast riktiga pengar kan utbetalas - gratisbonus, gratis-spelpengar liksom virtuella valutor kan inte det. I detalj:

  • Riktiga pengar: Med riktiga pengar kan du delta i penningdueller. Riktiga pengar och vinster du spelat dig till genom dessa pengar kan utbetalas. Riktiga pengar förfaller inte.

  • Gratisbonus: Med gratisbonus kan du delta i penningdueller. Vinster som du spelat dig till genom en gratisbonus kan utbetalas. En gratisbonus som sådan kan inte utbetalas. Gratisbonus som inte använts förfaller efter 6 månader.

  • Virtuella valutor: Med virtuella valutor kan du delta i penningdueller. Vinster som du spelat dig till genom en virtuell valuta kan utbetalas. En virtuell valuta som sådan kan inte utbetalas.

  • Gratis-spelpengar: Med gratis-spelpengar kan du delta i provdueller. Gratis-spelpengar och vinster som du spelat dig till genom dessa pengar kan inte utbetalas. Spelpengarna tjänar syftet att låta Provspelaren testa GameDuell och visas ej mer efter genomförd registrering som Vinstspelare.

  Endast Gkr med riktigt penningvärde kan lyftas från spelarkontot. Du kan lyfta dina Gkr omräknat till SEK under förutsättning att uttagskriterierna är uppfyllda. Gratisbonus och spelpengar i Gkr kan inte lyftas från ditt konto.