Hjälp-Översikt

Frågor om startförutsättningar

  1. Har alla deltagare i en duell samma startförutsättningar?
  2. Vilka motståndare möter jag?
  1. Har alla deltagare i en duell samma startförutsättningar?

    GameDuell garanterar att alla deltagare i en duell har samma startförutsättningar. Alla spelare som deltar i en och samma duell ges exakt samma spelupplägg. Detta innebär likadana spelbräder, spelkort, symboler, staplar etc. Svårighetsgraden för duellen blir härmed den samma för alla deltagare. I vissa tävlingsformer, t.ex. dueller där man deltar flera gånger, används av säkerhetsskäl slumpmässiga set för att deltagare inte skall kunna skaffa sig fördelar genom otillåtna överenskommelser.

  2. Vilka motståndare möter jag?

    För att du skall ha en rättvis chans, möter du genom vårt duellurvalssystem endast spelare med likvärdig spelstyrka som du.