Spelregler Bubble Popp

Bubble Popp       Spelfält

Intro

I Bubble Popp gäller det att med så få skott som möjligt tömma fältet med de färgade bubblorna. Detta gör man genom att skjuta så att man bildar grupper av tre eller fler bubblor av samma färg. Med varje skott bör man försöka få bort så många bubblor som möjligt.

Spelfält

 • Med kanonen på spelfältets nedre kant skjuter du iväg de färgade bubblorna.
 • Vid spelets början ligger 83 bubblor utplacerade på varandra vilka ska skjutas bort på första nivån.
 • Tunnan på vänstra spelplanshalvan visar vilken bubbla som kommer härnäst och hur många skott du fortfarande kan avfyra.

Spelets mål

 • Skjut bort alla bubblor med så få skott som möjligt.
 • Försök att samla in ädelstenarna innan räknaren når noll.
Bubble Popp                    Ädelstenar

 • Skjut bort så stora bubbelgrupper som möjligt med varje skott då de ger mer poäng än enskilda, små grupper och du sparar på så sätt skott.
 • Ju fler skott du har kvar vid spelets slut, desto mer bonuspoäng får du.
Bubble Popp

Spelkontroller

 • Sikta med muspekaren i den riktning du vill skjuta.
 • Bubblan i kanonen skjuter du iväg genom att klicka.
 • Försök att inte bara skjuta bort de nedersta bubblorna. Mer effektivt är att sikta på bubblorna högre upp då detta ofta utlöser större grupper.
 • Genom att skjuta via kanten så att bubblan studsar snett uppåt är det ofta möjligt att nå bubblor som annars inte kan nås direkt.
Bubble Popp

Ädelstenar

 • 7 bubblor på spelplanen innehåller ädelstenar. På ädelstenen står en siffra som visar hur många skott du fortfarande har på dig för att skjuta bort den.
Bubble Popp

Bubble Popp

 • Lyckas du skjuta bort ädelstenen innan räknaren når noll får du 3000 poäng extra samt en tidsbonus lika hög som räknaren.
 • Når räknaren noll före du skjutit bort ädelstenen omvandlas den till en vanlig bubbla.
 • Lyckas du samla alla 7 ädelstenar i ett spel får du en överraskning!

Tid och poäng

 • Tid: du har 5 minuter på dig. Men för varje insamlad diamant kan du vinna extratid.
 • Poäng: varje sönderskjuten bubbla ger 100 poäng.
 • Fallbonus: för varje bubbla du inte skjuter sönder direkt, utan som trillar ner får du extrabonus. För att få en bubbla att falla måste du skjuta bort bubblan som ligger ovanför och som bubblan hänger fast i. Bonusen stiger ju större grupp som faller.
Poäng
1 bubbla:
100 poäng
2 bubblor:
200 poäng
3 bubblor:
300 poäng
4 bubblor:
400 poäng
5 bubblor:
600 poäng
6 bubblor:
800 poäng
7 bubblor:
1000 poäng
8 bubblor:
1300 poäng
9 bubblor:
1600 poäng
10 bubblor:
1800 poäng
11 bubblor:
2200 poäng
12 bubblor:
2600 poäng
13 bubblor:
3000 poäng
14 bubblor:
3400 poäng
15+ bubblor:
5000 poäng
(bubblemania)
 • Bubblemania: lyckas du få 15 bubblor eller fler att falle med ett enda skott får du 5000 bonuspoäng!
 • Skottbonus: för varje skott du har kvar efter att fältet är tömt får du en bonus på 500 poäng.
 • Tidsbonus: för varje sekund du har kvar efter spelets slut får du 50 bonuspoäng.

Bonusnivå

På bonusnivån gäller det att skjuta bort så många av de fallande objekten som möjligt. Du kan avfyra hur många skott du vill. Bonusen för dina oförbrukade skott på de tre första nivåerna påverkas inte.

Tips och strategi

Tänk efter noga vilken bubbla du skjuter på. Du får poäng för varje obrukat skott. Ta hellre lite längre tid på dig att sikta.

Skjut inte bara på de nedersta bubblorna på spelplanen. Du kan ofta genom en "tunnel" eller via kanten förstöra bubblor som ligger högre upp. Har du tur faller på så sätt en större klase bubblor ner.