Spelregler Combina

Combina spelfält

Spelets mål

 • Bilda rader med 3, 4 eller 5 likadana figurer vågrätt eller lodrätt.

Så här går det till

 • Du bildar en rad genom att byta närliggande figurer med varandra. Endast figurer som ligger till vänster, höger, ovan eller under kan bytas.
 • Diagonalt liggande figurer eller figurer som inte gränsar mot varandra kan inte bytas.
 • Raderna du bildar försvinner från spelfältet och nya figurer trillar ner uppifrån vilket skapar nya kombinationsmöjligheter.
  Combina byta närliggande figurer med varandra
  Att byta 2 figurer
 • Man kan byta figurer på två sätt:
  1) "Klicka & dra" en figur över en annan.
  2) "Klicka" på båda figurerna efter varandra.
 • Du tar bort en markering genom att klicka en gång till på den markerade figuren.

Ogiltiga drag

 • Vid varje byte måste en rad med likadana figurer bildas, dvs. att bilda en rad genom flera byten är inte möjligt.
  Combina ogiltigt byte (ingen rad)
  Ogiltigt byte (ingen rad)
 • Ogiltigt byte av figurer då de inte ligger direkt bredvid eller över/under varandra.
  Combina ogiltigt byte (inte bredvid eller över/under varandra)
  Ogiltigt byte (inte bredvid eller över/under varandra)
 • Diagonala byten är inte tillåtna.
  Combina ???help_rules_rules_tau_invalid_move_diagonal.image.alt???
  Ogiltigt byte (diagonalt)

Nivå och tid

 • Spelet har 4 nivåer.
 • På varje nivå har du 60 sekunder.
 • För att klara en nivå måste tillräckligt många rader bildas (poängstapeln fylld) innan tiden (tidsstapeln) nått max.
 • Lyckas du inte bilda tillräckligt många rader innan 60 sekunder gått, avslutas spelet på den aktuella nivån.

För varje nivå ökar antalet olika figurer. Nivå 1 har 5 olika, nivå 4 har 8 olika. På det sättet blir det för varje nivå svårare att bilda rader med likadana figurer.

Poäng

För varje bildad rad ges följande poäng:

 • 3-figursrad: 300 poäng.
 • 4-figursrad: 600 poäng.
 • 5-figursrad: 1200 poäng.

Kedjereaktion: Bildas nya rader automatiskt som en kedjereaktion när nya figurer faller ned, ges mer poäng.

 • För en automatiskt bildad andra rad ges 450, 750 resp. 1350 poäng.
 • För en automatiskt bildad tredje rad ges 600, 900, resp. 1500 poäng osv.

Vinkelrader: Om det bildas vinkelrader (t.ex. L-form, T-form) räknas de alltid som separata rader. Bildas det t.ex. en T-formation utav två 3-figursrader (fem figurer), räknas dessa som två separata 3-figursrader.

Tidsbonus: Vid avklarad nivå ges en tidsbonus på 250 poäng per restsekund.

Strategi-tips

 • Försök att bilda 4- och 5-figursrader liksom vinkelrader eftersom du får mer poäng för dessa.
 • Nyttja kedjereaktionen. Ju längre ner du bildar en rad desto större är sannolikheten att nya nedfallande figurer skapar fler rader.
 • Spela snabbt för att få extra bonuspoäng vid avklarad nivå.

Tipsknapp

Ser du inte längre någon möjlighet att flytta om två figurer hjälper dig tipsknappen genom att visa dig ett möjligt byte.
Men tänk på att första tipset kostar dig 2000 poäng och därefter ökar summan med 1000 poäng per tips (dvs. -3000, -4000, -5000 osv.).

NYHET: Är det inte möjligt att flytta om fler figurer faller automatiskt nya ned på spelplanen. Du kan alltså vara säker på att det alltid finns en möjlighet till byte!