Spelregler „Djungel Juveler”

Djungel Juveler       spelfält

Spelets mål

 • Byt juveler lodrätt eller vågrätt och bilda rader om tre eller flera juveler av samma färg.
 • Uppfyll uppgifterna genom att bilda efterfrågat antal rader av en färg.
 • För ner mynten till spelplanens nedre rad för att komplettera masken.

Så här går det till

Byt juveler vågrätt eller lodrätt för att bilda rader om 3 eller flera juveler av samma färg.

Djungel Juveler         byt vågrätt
Djungel Juveler         byt lodrätt

Vänligen notera

 • att byta diagonalt är inte möjligt
 • bara angränsande juveler kan bytas med varandra

En rad med juveler av samma färg försvinner från spelplanen och nya juveler fylls på efterhand.

Spelet är uppbyggt så att det alltid finns en möjlig kombination. Skulle detta inte vara fallet, att ingen kombination är möjlig, töms spelplanen automatiskt och fylls på med nya juveler.

Gör du inget drag på 10 sekunder tipsas du om en möjlig kombination.

Djungel Juveler         notera

Tipset „kostar inget”, dvs inga poäng dras av.

Kontroller

Man kan byta juveler på 2 sätt

 • Klicka på en juvel > håll musknappen intryckt > dra juvelen i önskad riktning
 • Klicka på en juvel > släpp musknappen > flytta musen i önskad riktning

Uppgifter

En väsentlig del av spelet är att slutföra uppgifter. En uppgift består av ett visst antal rader av en färg som måste bildas.

Juvelfärg och efterfrågat antal visas uppe till vänster.

Djungel Juveler         uppgifter

Varje uppgift är indelad i deluppgifter. I det avbildade exemplet är uppgiften indelad i de 4 deluppgifterna 8 x röd, 8 x grön, 6 x blå och 6 x brun.

De genomskinliga, gråa juvelerna visar hur många rader av den här färgen du måste bilda. Redan bildade rader visas som ogenomskinliga juveler. Är en deluppgift avklarad försvinner motsvarande rad.

Totalt antal uppgifter per nivå visas ovanför fältet för uppgifterna.

Djungel Juveler         totalt antal uppgifter

Orangea fält betyder en normal uppgift, gula fält är bonusuppgifter (se nedan). Masken visar hur många uppgifter som redan slutförts och hur många som återstår.

Mynt

Djungel Juveler         mynt

Så snart en uppgift är avklarad uppenbarar sig ett mynt på spelplanen.

För att nå nästa nivå måste man flytta ner alla mynt till den nedersta raden på spelplanen genom att ”byta bort” juvelerna som ligger under mynten.

Ju högre nivå, desto fler mynt gäller det att flytta ner.

Tips: mynten blir synliga i den kolumn där den sista raden bildats för respektive uppgift. Undantag är när den sista raden bildas i en kolumn på kanten. Då väljs kolumnen bredvid. Ett mynt faller alltså aldrig ner i en kolumn på kanten.

Mask

Djungel Juveler         mask

För varje mynt som når botten vänds ett väggsegment som utgör en del av en mask. När masken är komplett når du nästa nivå. Ju högre nivå, desto flera delar består masken av.

Hjälp? Självklart!

Du kommer att märka att det inte är så enkelt att flytta ner mynten. För att underlätta ger vi dig tre stycken extras.

Bomber

Bildar du en 4-rad eller två 3-rader i ett drag av samma färg (se bildexemplet) förvandlas juvelen du använde för bytet till en bomb.

Djungel Juveler         3-serie
Djungel Juveler         3-serie

Djungel Juveler         4-serie

Djungel Juveler         bomber

När du i ett senare drag bildar en rad som innehåller bomben exploderar den. Alla angränsande juveler (sammanlagt 9) försvinner från spelplanen.

Tips: du kan utlösa en kedjereaktion då närliggande bomber aktiveras av en exploderande bomb.

Joker

Djungel Juveler         Joker

När det verkar som att inga fler drag är möjliga är jokern oftast den sista utvägen. Jokern plockar bort alla juveler i en och samma kolumn och rad på en och samma gång.

Aktiverar du jokern i en kolumn innehållande ett mynt faller myntet direkt ner och aktiverar en del av masken.

Du får en joker i belöning genom att uppfylla bonusuppgifterna som varje nivå innehåller.

Tips: jokern tar man med till nästa nivå. Du får också en väldans massa extrapoäng om du INTE nyttjar jokern. Du ska med andra ord bara använda jokern när du inte kan flytta ner ett mynt på något annat sätt.

Djungel Juveler         aktivera Joker

Färgjoker

Du belönas med en färgjoker när du bildar en 5-rad.

Djungel Juveler         5-serie

Djungel Juveler         Färgjoker

Färgjokern ligger kvar på spelplanen. Så snart den byts med en närliggande juvel försvinner den juvelfärgen komplett från spelplanen.

Tips: juveler som plockas bort med hjälp av en joker medräknas i uppgifterna!

Nivå & tid

Spelet har 4 nivåer. Varje ny nivå innehåller fler och svårare uppgifter. Speltiden är 240 sekunder från start.

För varje mynt du lyckas flytta ner ges en tidsbonus på 20 sekunder. Den sammanlagda speltiden kan således stiga avsevärt.

När tiden runnit ut är spelet slut.

Poäng

Aktion
Poäng
3-rad
50
4-rad
100
5-rad
200
Deluppgift avklarad
1000
Mynt nedförda
500 för det första myntet
1000 för det andra myntet
1500 för det tredje myntet osv.
Nivå avklarad
3000 för nivå 1
6000 för nivå 2
9000 för nivå 3
12000 för nivå 4
Nivå avklarad utan insats av joker
4500 för nivå 1
9000 för nivå 2
13500 för nivå 3
18000 för nivå 4

Tips & strategi

 • Koncentrera dig på att slutföra uppgifterna.
 • Så snart mynt ligger på spelplanen skall din prioritet vara att flytta ner dem.
 • Nyttja färgjoker och bomber för att få ner mynten när det inte är möjligt genom byte.
 • Använd jokern bara när det är absolut nödvändigt. Du får många extra poäng om du klarar en nivå utan att ha använt dig av en joker.