Spelregler Dragon Click

Introduktion

I Dragon Click gäller det att klicka bort grupper av block av samma färg så att bokstäverna hamnar längst ner på spelplanen. Man får extra poäng genom att samla bokstäverna i rätt ordningsföljd och när man lyckas rensa hela spelplanen på block.

Dragon Click       Spelfält

Målet med spelet

 • Klicka bort grupper bestående av två eller flera block av samma färg från spelplanen för att samla poäng.
 • För att komma till nästa nivå måste bokstavsblocken flyttas längst ner på spelplanen.
 • Plocka bort bokstäverna i rätt följd och töm hela spelplanen på block för att samla extra bonuspoäng.

Hur når man nästa nivå?

Dragon Click består av fem nivåer. De första nivåerna är relativt enkla då det bara finns block i tre olika färger som skall plockas bort. På nivå tre, fyra och fem ökar de olika färgerna i antal.

Dragon Click       Nå nästa nivå
 • Till höger hänger lampor med bokstäver. För att nå nästa nivå måste alla lampor tändas.
 • Lamporna bildar alltid ett ord. Samla bokstäverna i rätt ordningsföljd och du får en extra bonus.
Dragon Click       Ordningsföljd
 • När du tänt alla lampor gäller det att fokusera på att tömma spelplanen på alla block. Lyckas du får du ännu en stor bonus.
Dragon Click       Bonuspoäng
 • Tar du dig igenom alla 5 nivåer innan tiden runnit ut väntar dig en stor överraskning!

Poängräkning

 • Klicka bort block

  Du får poäng för varje grupp av block av samma färg som plockas bort. Hur många poäng beror på antalet block i gruppen, t.ex. 5 poäng för en grupp på 5 block. Antal poäng per block ökar för varje nivå.
Dragon Click       Blått fält
 • Klicka bort stora grupper

  Rensar du bort stora blockgrupper ges bonuspoäng. I exemplet nedan: rensar du bort de gula och de röda blocken skulle en stor gupp med blåa block bildas, vilket i sin tur är värt massor av extrapoäng.
 • Färgserier

  Ännu fler poäng får man genom att klicka bort så många färgserier som möjligt. Färgserier bildas genom att du rensar bort flera grupper av block av samma färg i följd. Färgen och längden på aktuell serie visas när du klickar. En färgserie på en högre nivå är värd mycket mera än en serie på en lägre nivå.
 • Samla bokstäver

  För att komma till nästa nivå måste du samla alla bokstäver samt tända alla lampor. Du får poäng för varje bokstav samt bonuspoäng när du börjar med första bokstaven i ordet och därefter samlar bokstäverna i rätt ordningsföljd.
Dragon Click       Bokstavsblocken
 • Töm spelplanen

  Lyckas du tömma hela spelplanen på block får du en "Fältet tömt-bonus".
Dragon Click       Fältet tömt-bonus
 • Tidsbonus

  För varje nivå kan du tjäna in 2 olika bonus. För det första en tidsbonus som blir större ju snabbare du blir färdig.
 • Guldmyntsbonus

  Den andra bonusen utgör antalet guldmynt du samlar på en nivå. Guldmynt ges för varje rad som tömts fullständigt på spelplanen. För varje mynt ges poäng.
Dragon Click       Guldmyntsbonus

Ätpinnar och regnbågsblock

 • Ätpinnar

 • Du samlar in pinnarna genom att klicka bort block med ätpinnar. De sparas sedan nere på spelplanen. Obs! Ätpinnarna kan sparas över flera nivåer.
Dragon Click       Ätpinnar
 • Med ätpinnarna kan du plocka bort ett valfritt block från spelplanen.
Dragon Click       Samla ätpinnar
 • Regnbågsblock

  De här blocken ändrar färg varje gång du klickar bort block från spelplanen. Det kan verka lite knepigt, men de är till stor hjälp bara du vet hur de skall användas.
Dragon Click       Regnbågsblock
 • Blanda om knapp

  När du inte kan göra fler drag kan du alltid trycka blanda om knappen uppe till vänster. Drago ruskar då om spelplanen och blocken blandas om, vilket förhoppningsvis ger nya kombinationsmöjligheter. Notera att du bara kan blanda om en gång per spel!
Dragon Click       Blanda om knapp

Tips & trick

 • Det bästa sättet att samla många poäng på är genom att planera klickstrategin och samla in bokstäverna i rätt ordningsföljd. Du får då bonuspoäng för varje bokstav samt en bonus för ordet.
 • Tid = bonuspoäng. Ju snabbare du blir färdig desto mer poäng får du.
 • Ta dig till nivå 4 och 5 så snabbt som möjligt. Du får betydligt fler poäng för bonus, bokstäver och block på de här nivåerna.
 • Spara dina ätpinnar till nivå 4 och 5. De här nivåerna är betydligt svårare och ger mycket mer poäng om du klarar dem.
 • Lyckas du lösa nivå 5 före tiden runnit ut belönas du med en bonusrunda!