Spelregler för "Fluffy"

Fluffy

Spelets mål

  • Flytta fåglarna så att grupper om minst 3 fåglar av samma färg bildas.
  • Slutför uppgifterna uppe till vänster genom att plocka bort efterfrågat antal fåglar av en färg.
  • Lös uppgifterna och du samlar du ägg. Genom att foga ihop åtminstone 3 stycken i en grupp klarar du nivån.

Så här går det till

Dra fåglarna vågrätt eller lodrätt för att bilda grupper av 3 eller fler fåglar av samma färg.

Fluffy
Fluffy

Notera att de 3 fåglarna inte nödvändigtvis måste stå i en rad, utan man kan även bilda en vinklad 3-grupp.

Fluffy

Gör du inget drag under 10 sekunder blir du tipsad om en möjlig kombination.

Fluffy

Tipset kostar inget. Med andra ord inget poängavdrag sker.

Spelkontroller

Klicka på en fågel och dra den med nedtryckt musknapp till önskad plats.

Uppgifter

Ett av spelets väsentliga mål är att slutföra uppgifterna. En uppgift består av att plocka bort ett bestämt antal fåglar av en färg.

Uppgifterna visas uppe till vänster på spelplanen.

Fluffy

Så snart man plockat bort efterfrågat antal fåglar och uppgiften på så sätt är löst dyker ett ägg upp på spelplanen.

Ägg

Fluffy

Då en uppgift är avklarad dyker ett ägg upp på spelplanen.

För att komma till nästa nivå måste minst 3 av äggen sammanföras i en grupp. Det fungerar på samma sätt som när man bildar fågelgrupperna, dvs antingen vågrätt, lodrätt eller i vinkel.

Tips: trots att man bara behöver 3 ägg för en grupp kan det löna sig att spela till sig ett fjärde. På så sätt blir det nämligen enklare att bilda en grupp.

Elektrofågel

Bildar man en grupp av 5 eller fler fåglar uppstår en elektriskt laddad fågel.

Lyckas man inom 3 drag inkludera den här fågeln i en grupp försvinner automatiskt alla 8 fåglar som ligger runt elektrofågeln. Dessutom får man bonuspoäng!

Fluffy

Stor fågel

Fluffy
Fluffy

Bildar man en fyrkant av fåglar av samma färg flyger en stor fågel in på spelplanen.

Även den här fågeln plockar man bort genom att inkludera den i en grupp bestående av minst 3 fåglar av samma färg. Att plocka bort en stor fågel ger extrapoäng.

Tips: plocka bort den stora fågeln så snabbt som möjligt eftersom den gör det svårare att flytta enskilda rader på spelplanen.

Nivå & tid

Spelet har 3 nivåer. Varje nivå har fler och svårare uppgifter. Speltiden är 04:30 minuter.

När tiden runnit ut är spelet över.

Poäng

Aktivitet
Poäng
3-grupp
15
4-grupp
30
5-grupp
60
6-grupp (eller fler)
100
Avklarad deluppgift
500
Ägg på spelplanen
500
Avklarad nivå
9.000 för en grupp på 3 ägg
12.000 för en grupp på 4 ägg
Kombinationer där 2 eller flera olika grupper bildas i ett drag
100 extra
Stor fågel i en grupp
300 extra
Elektrofågel i en grupp
300 extra
Tidsbonus
100 poäng per kvarvarande sekund

Tips & strategi

  • Koncentrera dig på att slutföra uppgifterna.
  • Så snart du har fått in 3 ägg på spelplanen ska högsta prio vara att sammanföra äggen i en grupp.
  • Det kan vara till hjälp att spela in ett fjärde ägg. I stället för att fokusera alltför mycket på äggen kan det vara till din fördel att fortsätta bilda fågelgrupper tills äggen ligger bra till.
  • Försök att bilda grupper på spelplanens nedre del för att på så sätt utlösa kedjereaktioner.
  • Inkludera en stor fågel och en elektrofågel så snabbt som möjligt i en grupp.