Spelregler för Fossil Fever

Fossil Fever

Spelets mål

  • Släpp pricksäkert ner block på spelplanen och bilda kombinationer av 4 block eller fler av samma färg för att lösa upp blocken.
  • Plocka bort alla block som ligger ovanför den markerade linjen för att nå djupare ner i jorden och nå fler block.
  • Förläng speltiden genom att samla nedgrävda fossiler.

Så går det till

Kranen kan du fritt styra över spelplanen och på så sätt släppa ner block på valfri plats. Antalet block som står till din förfogan är inte begränsat.

Fossil Fever

Landar ett block från kranen på en grupp med 3 eller flera block av samma färg försvinner blocken. Detta kan leda till en kedjereaktion då ovanliggande block faller ned.

Info: ofta befinner sig redan stora grupper med block av samma färg på spelplanen. Dessa försvinner så snart ett ytterligare block tillförs.

Fossil Fever

För att avancera i spelet måste alla block ovan den markerade linjen bort. Så snart detta är gjort gräver du automatiskt ett par meter djupare i jorden och nya block kommer fram.

Fossil Fever

För att förlänga den knappa speltiden från spelets början och för att gräva djupare i jorden måste du samla fossiler. Fossiler samlar du automatiskt in när alla block ovanför fossilblocket plockats bort.

Spelkontroller

I princip styr man i Fossil Fever uteslutande kranen på spelplanens övre kant.

  • Flytta musen till höger eller vänster -> kranen flyttar sig därefter.
  • Klicka vänster musknapp -> det aktuella blocket släpps ned.
  • Klicka höger musknapp eller mellanslag -> byter det aktuella blocket mot nästa block på tur i kranen.

Borren

Fossil Fever

Lyckas du lösa upp block snabbt efter varandra dyker en borr upp i stället för ett block i kranen. Borren kan - precis som ett regulärt block - släppas ned på valfrit ställe på spelplanen. Borren banar väg nedåt och plockar bort en hel spalt med block.

Info: specialblock som träffas av borren förlorar automatiskt sin effekt.

Specialblock

Fossil Fever

Specialblock känner man igen på symbolen på blockens framsida. Effekten av ett specialblock utlöses när blocket är del i en färggrupp som plockas bort. För att till exempel utlösa ett rött specialblock av typen "bomb" måste du kombinera det med åtminstone 3 andra röda block.

Bomb

Fossil Fever

Bomben plockar bort allt i en radie av 3 block med utgångspunkt i bombens centrum. Ytterligare bombblock i explosionsradie utlöses också - andra specialblock förstörs däremot.

Ljudvåg

Fossil Fever

Ljudvågen plockar bort en hel rad - den rad som ljudvågsblocket befinner sig i. Det kan liksom borren utlösa andra specialblock.

Färgjoker

Fossil Fever

Färgjokern tar bort alla stenar av samma färg från spelplanen. Den utlöser inte sällan en större kedjereaktion - därför är det här blocket också särskilt sällsynt.

Poäng & tid

Bedrift
Poäng
Plocka bort en grupp av block
50 per block
Bonus för kedjereaktion
+25% per nivå
Gräva en nivå djupare (50m)
1.000
Epokväxling (1000m)
10.000
Bärgat fossilblock
2.500

Tips och trick

  • Släpp inte ned blocken på måfå. Ta en titt på spelplanen - var ligger de värdefulla specialblocken? Var finns fossiler? Var kan en kedjereaktion utlösas?
  • För att få borren snabbast möjligast bör du inte släppa ned block som inte direkt ger en kombination. Här är "byta block"-funktionen guld värd!
  • Allt efter spelets gång blir det svårare att skapa kombinationer. Det kan alltså löna sig att spara en borr som man snabbt lyckats få och använda den först senare.
  • Det gäller att vara försiktig med bombblock som ligger nära andra värdefulla specialblock - utlös dessa först innan de förstörs av bomben.