Spelregler för FreeCell

Intro

FreeCell är en mycket omtyckt variant av Solitaire. Man spelar med 52 kort som vid spelets början ligger uppdelade i åtta kortstaplar.

FreeCell         ???help_rules_rules_fre_playingfield.image.alt???

Spelets mål

Plocka så snabbt som möjligt alla kort från kortstaplarna till HomeCellerna (fälten uppe till höger).
Korten skall placeras i HomeCellerna enligt färg, i följdordningen äss-2-3-4-5-6-7-8-9-10-knekt-dam-kung.

Så här gå det till

Vid spelets början ligger korten blandade i 8 kortstaplar.
Genom att skickligt plocka om korten gör du det möjligt att lägga upp dem, med äss som första kort, i HomeCellerna.
Flytta kort:
Du kan bara lägga ett kort på ett annat i korthögarna om det kortet är ett värde högre och av motsatt färg (som i Solitaire). En svart 8:a kan alltså läggas på en röd 9:a och inte på en svart 9:a.
FreeCeller (fria fät):
Till din hjälp har du 4 FreeCeller till din förfogan. Här kan du tillfälligt placera vilka kort du vill. Men betänk: Du bör vara på det klara med hur du skall ta in dessa kort i spelet igen. Med ett dubbelklick flyttar du ett kort direkt till en FreeCell.
Flytta kort till en HomeCell:
Kort som kan läggas upp i HomeCellerna och som inte kan vara till någon nytta på spelfältet, läggs automatiskt upp i HomeCellerna. Kort som fortfarande kan behövas flyttas inte upp automatiskt. Du kan dock flytta upp dessa kort till HomeCellerna genom ett dubbelklick. Kort som lagts upp kan inte tas in i spelet igen.
Flytta rader:
Ligger kort i ordningsföljd i en kortstapel (t.ex. svart 6:a på röd 7:a på svart 8:a) kan du flytta hela raden till ett passande kort (här, en röd 9:a). Detta gäller dock bara om det finns tillräckligt med lediga FreeCeller för att omplacera.
Tomma staplar
Har du plockat bort en hel stapel kan du fritt placera kort där igen.

Spelkontroller

Du kan flytta kort på 2 olika sätt:
1. Klicka på kortet och dra det med musen dit du vill flytta det. Släpp sedan.
2. Markera kortet med ett klick. Klicka sedan på den stapel dit du vill flytta kortet och det flyttas.

Poäng

Poängräkningen är relativt enkel. För varje kort du lägger upp i en HomeCell ges 1000 poäng. För varje stapel du plockat fri ges 500 extrapoäng.
För varje fullständig kortfamilj du lyckas lägga upp i HomeCellerna ges 2500 poäng i bonus. Lyckas du lösa hela spelet får du en tidsbonus på 50 poäng för varje sekund du har över.
Avgörande för segern kan vara bonuspoängen du får i FreeCellerna. Bonusen stiger med 200 poäng för varje kort du lägger upp i HomeCellerna. Du får bonusen så snart du placerar ett kort i en av FreeCellerna. Försök därför att lösa in bonusen så sent som möjligt, dvs. försök att inte använda FreeCellerna så länge det bara går.
Upptäcker du att det inte går att komma vidare i spelet, lönar det sig att avsluta så snabbt som möjligt. För varje restsekund får du i det här fallet en poäng.

Ångra drag

FreeCell         ???help_rules_rules_fre_back.image.alt???

Med "Tillbaka"-knappen kan du alltid ångra det senaste draget. Men observera: Varje gång dras 3000 poäng av.

Söklista

Söklistan hjälper dig att snabbare hitta kortuppsättningarna. Skulle du t.ex. behöva en 6:a, men ser ingen bland staplarna, dra musen över 6:an i söklistan och alla 6:or lyses upp i staplarna.

Strategi

I FreeCell är strategi en viktig faktor.

 • Förök om möjligt att alltid hålla 2 FreeCeller öppna och tänk ut i förväg hur du skall få cellerna fria igen. Det största felet är att fylla FreeCellerna för snabbt.
 • Förök så snabbt som möjligt plocka bort en stapel så att du kan använda den som en extra FreeCell.
 • Leta efter de lägre korten och lägg upp dessa i HomeCellerna för att på så sätt få mera plats.