Spelregler MahJongg

Spelfält

MahJongg       Spelfält

Spelets mål

 • Genom att klicka på två likadana fria stenar rensar du spelfältet.
 • Plocka bort alla 144 spelstenar så snabbt du bara kan.

Vad betyder "likadana" stenar?

 • Två stenar är likadana då de visar exakt samma symbol.
 • Sammanlagt finns det sju set av stenar:

  - Kinesiska skrifttecken (4ggr 9 olika symboler)
  - Bambu (4ggr 9 olika symboler)
  - Cirklar (4ggr 9 olika symboler)
  - Vindriktningar (4ggr 4 olika symboler)
  - Drakar (4ggr 3 olika symboler)
  - Årstider (1ggr 4 olika symboler)
  - Blommor (1ggr 4 olika symboler)
 • Ågstider och blommor kan fritt kombineras i par.
 • I alla andra par måste symbolen överensstämma exakt.

  MahJongg           Likadana stenar (7 cirklar, vindriktning öst)

  Likadana stenar (här: "7 cirkel" och "vindriktning öst")

Vad innebär att en sten är "fri"?

 • En sten är fri när den inte är täckt av en annan sten (även delvist).
 • Ingen annan sten kan ligga till höger och vänster om den på samma nivå.
 • En sten ligger fri när man kan skjuta stenen till höger eller vänster utan att en annan sten måste flyttas.

  MahJongg           Fria stenar (3 cirklar, grön drake)

  Fria stenar (här "3 cirklar" och "grön drake")

Poäng och tid

 • Du har 10 minuter på dig.
 • För varje sten du plockar bort får du 5 poäng.
 • Lyckas du plocka bort alla 144 stenar får du 720 poäng.
 • Du får dessutom bonuspoäng för varje restsekund.
 • För varje omstart (se nedan) dras 10 poäng av från ditt resultat.

Observera: "Inga fler drag möjliga!"

 • Inte varje väg leder i mål. Har du plockat bort stenar i fel ordning kan det hända att du fastnar och inte kan göra flera drag. Du har då möjlighet att starta om spelet ("Starta om") och prova dig fram en annan väg. Men skynda dig, tiden tickar vidare...

  MahJongg           Inga fler drag möjliga. Starta om?

  Inga fler drag möjliga. Starta om?
 • Som slutresultat räknas din högsta poäng. Startar du om spelet börjar poängen räknas igen först då du kommit upp i samma antal stenar som förra gången.