Spelregler Potion Panic

Potion Panic

Potion Panic är ett sagolikt kombinationsspel, där två figurer möts i en magisk duell. Iklä dig rollen som en bildad trollkarl eller en impulsiv häxa, för att besegra din motståndare med magiska drycker!

Spelets mål

Byt plats på spelpjäserna för att bilda grupper i samma färg och på detta sätta kunna göra magiska drycker, som sänker motståndarens energinivå till noll.

Styrning

Potion Panic spelas uteslutande med musen. Klicka med vänster musknapp för att markera en spelpjäs. För att byta plats på två spelpjäser, klicka först på den ena och dra den sedan mot den andra.

Spelets beståndsdelar:

Här följer en kort förklaring till alla beståndsdelar i Potion Panic:

1 Magisk spegel

Den magiska spegeln visar förutom ditt namn och ditt ansikte också din energinivå.

2 Flaskor

De vanliga spelpjäserna i Potion Panic är flaskor. De finns i 6 olika färger. Skapar man av dessa grupper i samma färg, får man en ingrediens.

3 Döskalleflaskor

Utöver de vanliga flaskorna finns också de sällsynta döskalleflaskorna. Kombinerar man grupper av dessa, förlorar motståndaren energi.

4 Energi

Den energinivå som står din figur till förfogande i de magiska duellerna. Sjunker den till noll, tar spelet slut.

5 Hylla

På hyllan förvarar du dina ihopsamlade ingredienser. Varje gång hyllan är full, kan du brygga en magisk dryck, som tar energi från motståndaren.

6 Potion

Brygden ("Potion") ger den magiska duellen sitt namn.

7 Din figur

I början av spelet bestämmer du dig för en figur, trollkarlen eller häxan. Valet av figur har ingen som helst inverkan på spelet.

Såhär spelar man

Här förklaras ett parti Potion Panic:

Val av figur

Så fort spelet har laddats, väljer du din figur:

Potion Panic

Trollkarlen är akademiskt bildad och brygger sina magiska drycker helt enligt de magiska gyllene reglerna.
Potion Panic

Häxan är intuitiv och hennes magiska drycker bryggs mer på känsla.

Det spelar ingen roll vilken figur du väljer. Ditt val påverkar på inget sätt spelet.

Grundprincip

I Potion Panic byter du plats på spelpjäser på spelplanen, för att skapa grupper av flaskor i samma färg. Klicka först på den ena flaskan och dra den sen mot den andra, för att byta plats på de två.

Potion Panic

När du har skapat en grupp, så försvinner flaskorna. Du får en ingrediens för motsvarande färg att ställa på hyllan. Varje spelare gör sina drag i tur och ordning.

Grupperna måste bestå av minst 3 flaskor, som kan kombineras vertikalt eller horisontellt. Diagonala kombinationer och hörnkombinationer räknas inte:

Potion Panic

Varje gång hyllan är fyll, kan du brygga en magisk dryck, som tar energi från motståndaren.

Tid för ditt drag

Du har 5 sekunder på dig att göra ditt drag. När tiden börjar ta slut för ditt drag, börjar din magiska spegel blinka i rött.
Obs! Om du inte lyckas bilda en grupp under ditt drag, förlorar du 4 energipoäng!

Döskalleflaskor

Potion Panic

Utöver de vanliga flaskorna finns också de sällsynta döskalleflaskorna. De kan bytas ut mot andra spelpjäser, precis som de vanliga flaskorna. Bildar man grupper av döskalleflaskorna, förlorar motspelaren energi.

Större grupper

Bilda större grupper av flaskor eller döskalleflaskor, för att ta del av ytterligare fördelar:

Potion Panic

Bilda en grupp av 4 spelpjäser i samma färg, så får du utöver din ingrediens också ett extra speldrag! Det blir alltså direkt din tur igen och du kan byta plats på ytterligare spelpjäser.

Potion Panic

Bilda en grupp av 5 spelpjäser i samma färg, så får du utöver din ingrediens också ett extra speldrag!
Dessutom förvandlar sig 3 slumpvis utvalda spelpjäser på fältet till döskalleflaskor.

Kedjereaktion

Varje gång du skapar en grupp, trillar nya spelpjäser ner på planen. På så sätt kan kedjereaktioner uppstå, s.k. kombinationer. Under tiden spelplanen fylls på och ev. kombinationer uppstår, kan ingen göra något drag.

Grupper som uppstått genom kombinationer har samma funktioner som grupper som bildats av dig.

Utveckla din spelfigur

Med tiden förbättrar du dina figurer i Potion Panic. Varje tillverkad magisk dryck stärker din makt:

Potion Panic

När du har gjort tillräckligt många magiska drycker i spelet, höjer sig båda figurernas nivåer!

Potion Panic
Potion Panic

För var och en av de 3 utvecklingsnivåer som finns, förändras din figurs bild. Du kan alltså riktigt se hur makten växer för din figur...

Hjälp

Här kan du se, vad de olika dragen har för verkan i Potion Panic:

Drag
Verkan
Skapa grupp av vanliga flaskor
Få ingrediens
Skapa grupp av döskalleflaskor
Orsaka 2 skador per döskalle
Grupp om 4 flaskor
Få extradrag
Grupp om 5 flaskor
Extradrag & 3 döskallar dyker upp
Alla 6 ingredienser insamlade
Orsaka 10 skador
Tiden är ute för ditt drag
4 skador på din egen figur

Spelets slut

Så fort energinivån tar slut för en figur, avslutas spelet.

Tips

  • När listen längst ner lyses upp är det din tur.
  • I Potion Panic handlar det om snabba kombinationer och planering! Planera ditt drag under tiden som motståndaren utför sitt.
  • Om du inte hittar den ingrediens du behöver, se vad du kan ta från motståndaren!