Spelregler Pyramid

Intro

Pyramid är en spännande variant av kortspelet Solitaire. Din uppgift är att plocka bort så många kort som möjligt - och det helst i ett enda drag.

Spelfält

 • På spelbordet ligger sammanlagt 52 kort och en joker.
 • Vid spelets början ligger 28 kort utplacerade i tre pyramider på bordet.
 • Under pyramiderna till vänster ligger 23 täckta kort, ett uppvänt kort och en joker.
Pyramid       Spelfält

Spelets mål

 • Börja underifrån och plocka isär kortpyramiderna så snabbt som möjligt.
 • Under det översta kortet i pyramiderna gömmer sig bonuspoäng.
 • Ju fler kort du i ett och samma drag kan plocka bort utan att behöva vända ett av de täckta korten, desto mer seriepoäng får du extra.
 • När du har plockat bort alla 28 kort i de tre pyramiderna, kommer du till nästa nivå.

Så här går det till

 • För att plocka bort ett kort måste dess värde ligga exakt 1 över eller under värdet på det aktuella spelkortet. Färgen på korten har ingen betydelse.
 • Följdordningen på korten är: ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knekt, dam, kung, äss, 2, 3, ... Är det aktuella kortet till exempel en knekt, kan du plocka bort antingen kort 10 eller damen frå pyramiden.
 • Bara kort som ligger fria kan plockas bort och inte ett som är övertäckt. Att ett kort ligger fritt syns genom att det lyser när du för musen över det.
 • Finns det inga fler passande kort i pyramiderna, klickar du nere på ett av de täckta korten. Klicka upp kort tills du får ett passande.
 • Lyckas du plocka bort alla pyramider, startas automatiskt en ny nivå med nya kort.
 • Spelet är över när du inte kan plocka bort alla pyramider eller då tiden runnit ut.

Joker

Pyramid       Joker
 • Genom att använda jokern kan du plocka bort vilket fritt kort som helst från pyramiderna för att på sätt lösa en knepig situation.
 • Men observera! Du har bara en joker per nivå, så använd den smart.
 • Du kan också sätta in jokern för att skapa en så lång serie som möjligt. Serien bryts nämligen inte av att du placerar in jokern.

Spelkontroller

Spelkontrollerna är mycket enkla i det här spelet.
 • Plocka bort ett kort från pyramiden genom att klicka på det med vänstra musknappen. Kan kortet spelas, lyser det upp och flyttas automatiskt ner till korthögen.
 • För att klicka igenom korthögen med täckta kort för att ett hitta passande kort, klickar du på det översta kortet som då automatiskt vänds och läggs i högen med de vända korten.
 • Varning! Du kan bara klicka igenom korthögen 1 gång. Har du vänt alla kort, kan du inte vända dem igen.
 • Vill du avsluta spelet innan tiden runnit ut klickar du på "Avsluta".

Tid och poäng

 • Tid: Du har 4 minuter på dig.
 • Poäng: Din poängen ökar med varje kort du lyckas plocka bort.
 • Seriepoäng: En "serie" uppstå när du plockar bort kort utan att behöva ta hjälp av de täckta korten. Ju fler kort du plockar bort i serie, desto fler tilläggspoäng får du: För kort nummer två i serierna ges +50 poäng, för det tredje +100, för det fjärde +150, för det femte +200, osv.
 • Bonuspoäng: När du plockat bort det översta kortet i en pyramid får du dessutom 1000 poäng extra.

Nivå

 • Har du lyckats plocka bort alla 28 kort från pyramiderna kommer du till nästa nivå.
 • Sammanlagt finns fyra nivåer. För varje nivå ökar poängen för bortplockade kort och serier:
  Nivå 1: +100 poäng per bortplockat kort och för kort i serie ytterligare +50, +100, +150, +200, ...
  Nivå 2: +120 poäng per bortplockat kort och för kort i serie ytterligare +60, +120, +180, +240, ...
  Nivå 3: +140 poäng per bortplockat kort och för kort i serie ytterligare +70, +140, +210, +280, ...
  Nivå 4: +160 poäng per bortplockat kort och för kort i serie ytterligare +80, +160, +240, +320, ...

Tips och strategier

Överlägg noga innan du plockar bort ett kort från pyramiderna.

 • Mest med poäng får du när du lyckas plocka bort så många kort som möjligt i serie. Alltså, ta med de kort som ligger högre upp i pyramiderna i beräkningen.
 • Snabbhet kommer i det här spelet på andra plats - den bästa och smartaste vägen genom pyramiderna ger dig mest poäng.
 • Jokern kan vara din nyckel till framgång. Den bryter inte din kortserie. Du kan alltså använda jokern i en serie för att förlänga den och på så sätt samla mer poäng.
 • Det kan också löna sig att sätta in jokern redan relativt tidigt i spelet för att minimera antalet kort du måste vända. När alla de täckta korten är vända ä spelet nämligen över.