Spelregler Spider Light

Intro

"Spider Light" är den enkla versionen av solitaireklassikern "Spider" och spelas med 104 kort av samma färg. Till skillnad från andra spiderversioner spelar man alltså med en enda kortfamilj.

Spider Light       Spelfält

Spelets mål

 • Din uppgift är att sortera så många kort som möjligt i staplar från kung till äss. Kombinera de 104 korten så snabbt du kan. När de är korrekt sorterade i kortstaplarna, läggs de automatiskt i grundhögarna.

Utgångsläge

 • Du börjar med korten som ligger färdigt på bordet.
 • Grundhög: Det finns åtta grundhögar. De befinner sig nere till vänster och är vid spelets början tomma. Kompletta kortfamiljer flyttas automatiskt dit.
 • Kortstaplar: Till att börja med är 54 av de 105 korten indelade i tio kortstaplar på spelplanens övre del. De fyra staplarna till vänster har alla 5 täckta kort. De resterande staplarna har 4 täckta kort. Överst på varje stapel ligger ett öppet kort.
 • Talonghög: De resternade 50 korten är indelade i 5 högar à 10 stycken kort. Högarna ligger till höger om jokernfältet. Det översta kortet i varje hög kan du se.

Så här går det till

 • Flytta kort: Ett kort eller en kortstapel kan endast flyttas till ett kort som har värdet ett högre, alltså 9 på 10 eller äss på 2. Inte 9 på 8 eller 2 på äss. Även hela kortstaplar kan flyttas. Flyttas det sista öppna kortet från en stapel, vänds det översta täckta kortet automatiskt.
 • Tomma kortstaplar: Har en stapel blivit tom kan du fritt placera ett enskilt kort eller kortstaplar där.
 • Nya kort: Om du inte kan göra fler drag med de kort du har för handen, kan du klicka en av talonghögarna och på så sätt få 10 nya kort. Korten fördelas på de 10 korthögarna: ett öppet kort läggs på varje stapel. Nya kort kan endast delas ut när det ligger åtminstone ett kort i varje stapel. Du kan välja vilken talonghög du vill.

Spelkontroller

Spelkontrollerna i det här spelet är mycket enkla.

 • För att flytta ett kort klickar du på ett kort med vänster musknapp och drar det. Kan kortet inte läggas på stapeln du valt, hoppar det automatiskt tillbaks till sin utgångsposition.
 • En grupp av kort flyttar du genom att klicka på det högsta kortet och flyttar det som om det vore ett enskilt.
 • Du får nya kort genom att klicka på en av talonghögarna. Genast delas 10 nya och öppna kort ut överst på staplarna.
 • När en kortfamilj är komplett flyttas den automatiskt ner till grundhögarna.

Ångra drag

De fem senaste dragen kan du ångra genom att klicka på “Ångra drag”-knappen. Varje drag du ångrar kostar dig 50 poäng. Skulle du inte ha några poäng kan du inte ångra ett drag.

Joker

Spider Light         Joker
Jokerplatsen ligger mellan talong- och grundhögarna. Platsen funderar som en universell förvaringsplats och är till hjälp i knepiga situationer. Där kan alltid ett kort åt gången placeras. När du flyttat kortet därifrån, är det fritt fram för nästa. Använder du inte jokerfältet får du 100 bonuspoäng.

Så här räknas din poäng:

 • Så fort du vänder ett kort får du 20 poäng.
 • För varje komplett kortfamilj får du 100 bonuspoäng.
 • Så snart du löst hela spelet får du 250 bonuspoäng extra. Löser du spelet utan att använda jokerfältet får du 100 extrapoäng.
 • För varje restsekund får du en tidsbonus på 5 poäng.
 • Varje gång du ångrar ett drag dras 50 poäng bort.
 • Om du genom att ångra ett drag flyttar tillbaka en grundhög till kortstaplarna, avdras poängen du tidigare fick.
 • För varje tömd kortstapel får du en engångsbonus på 100 poäng (alltså max 1.000 poäng).

Tips och strategier

Överlägg noga före du flyttar korten. Givetvis får du mer bonuspoäng om du snabbare tömmer spelbordet, men fart leder ofta till misstag. Hitta den rätta vägen att plocka bort alla kort, utan att minska dina vinstchanser. Jokern kan hjälpa dig i flera knepiga situationer. När alla 104 kort är bortplockade har du klarat spelet.