Spelregler Spider Pro

Intro

“Spider Pro” är GameDuells proffsversion av Spider-Solitaire. Den huvudsakliga skillnaden mellan Spider-Solitaire och proffsversionen är att Spider Pro använder sig av alla fyra kortfamiljer. Der gör spelet mer anspråksfullt, men därför finns det också i Spider Pro två jokerfält istället för ett.

Spider Pro       ???help_rules_rules_spp_playingfield.image.alt???

Spelets mål

 • Din uppgift är att sortera så många kort som möjligt i sina respektive kortfamiljer (hjärter, ruter, spader och klöver). Kombinera de 104 korten så snabbt du kan. När de är korrekt sorterade i kortstaplarna, läggs de automatiskt i grundhögarna.

Utgångsläge

 • Du börjar med de kort som ligger färdig på bordet.
 • Grundhög: Det finns åtta grundhögar. De befinner sig nere till vänster och är vid spelets början tomma. Kompletta kortfamiljer flyttas automatiskt dit.
 • Kortstaplar: Till att börja med är 54 av de 105 korten indelade i tio kortstaplar på spelplanens övre del. De fyra staplarna till vänster har alla 5 täckta kort. De resterande staplarna har 4 täckta kort. Överst på varje stapel ligger ett öppet kort.
 • Talonghög: De resternade 50 korten är indelade i 5 högar à 10 stycken kort. Högarna ligger till höger om jokerfälten. Du ser korten i talonghögarna när du för musen över dem.

Så här går det till

 • Flytta kort: Ett kort eller en kortstapel kan endast flyttas till ett kort som har värdet ett högre, alltså 9 på 10 eller äss på 2. Inte 9 på 8 eller 2 på äss. Korten kan läggas på såväl kort med motsatt som med samma färg. Kortfamiljen har ingen betydelse. Kortstaplar eller delar av staplar kan däremot endast flyttas när de har samma färg och familj. Flyttas det sista öppna kortet från en stapel, vänds det översta täckta kortet automatiskt.
 • Tomma kortstaplar: Har en stapel blivit tom kan du fritt placera ett enskilt kort eller kortstaplar där.
 • Nya kort: Om du inte kan göra fler drag med de kort du har för handen, kan du klicka en av talonghögarna och på så sätt få 10 nya kort. Korten fördelas på de 10 korthögarna: ett öppet kort läggs på varje stapel. Nya kort kan endast delas ut när det ligger åtminstone ett kort i varje stapel. Du kan välja vilken talonghög du vill.

Spelkontroller

Spelkontrollerna i det här spelet är mycket enkla.

 • För att flytta ett kort klickar du på ett kort med vänster musknapp och drar det. Kan kortet inte läggas på stapeln du valt, hoppar det automatiskt tillbaks till sin utgångsposition.
 • En grupp av kort flyttar du genom att klicka på det högsta kortet och flyttar det som om det vore ett enskilt.
 • Du får nya kort genom att klicka på en av talonghögarna. Genast delas 10 nya och öppna kort ut överst på staplarna.
 • När en kortfamilj är komplett flyttas den automatiskt ner till grundhögarna.

Ångra drag

De fem senaste dragen kan du ångra genom att klicka på “Ångra drag”-knappen. Varje drag du ångrar kostar dig 500 poäng. Skulle du inte ha några poäng kan du inte ångra ett drag.

Joker

Spider Pro         ???help_rules_rules_spp_joker.image.alt???
Jokerplatsen ligger mellan talong- och grundhögarna. Platsen funderar som en universell förvaringsplats och är till hjälp i knepiga situationer. I Spider Pro har jokerplatsen alltid rum för två kort.

Så här räknas din poäng:

 • Så fort du vänder ett kort får du 200 poäng.
 • För varje tömd kortstapel får du en engångsbonus på 1.000 poäng (alltså max 10.000 poäng).
 • För varje komplett kortfamilj får du 5.000 bonuspoäng.
 • Så snart du löst hela spelet får du 20.000 bonuspoäng extra.
 • För varje restsekund får du en tidsbonus på 50 poäng.
 • Varje gång du ångrar ett drag dras 500 poäng bort.
 • Om du genom att ångra ett drag flyttar tillbaka en grundhög till kortstaplarna, avdras poängen du tidigare fick.

Tips och strategier

Överlägg noga före du flyttar korten. Att placera kort från olika familjer på varandra kan också leda till problem. Försök att plocka bort alla kort på ett sånt sätt som inte minskar dina vinstchanser. Jokrarna kan hjälpa dig i flera knepiga situationer. Det kan löna sig att tidigt få bort en kortstapel. Före du väljer att lägga in nya kort - överväg noga vilken talonghög du väljer så att du får den hög som ger dig de bästa korten.