Hjälp-Översikt

Frågor om säkerhet vid betalningstransaktioner

  1. Hur säker är transaktionen?
  2. Behandlas mina uppgifter konfidentiellt?
  1. Hur säker är transaktionen?

    GameDuell ger dig en säkerhetsgaranti. Samtliga transaktioner som rör in- och utbetalningar är SSL-krypterade och uppfyller därmed maximala säkerhetskrav.

  2. Behandlas mina uppgifter konfidentiellt?

    Alla dina uppgifter och data behandlas med största omsorg och säkerhet. Läs härtill vår integritetspolicy.